Аутодафе на аутодафето


Човекът за мен е една система, чиято единствена цел е да оцелее по всякакъв начин. Не само физиологично оцеляване- хранене на клетките и стомашните вселени,  ами и  социално оцеляване така да го кажа. Един вид запазване, поддържане и развитие на изграден имидж сред останалите системи а.к.а човеци. Йерархията при тези имиджи е голяма и, за…

Advertisements